Majke Jevrosime 29, 11000 Beograd - Tel: (011) 33 73 183

  • srpski
  • engleski
  • ruski
  • Prodajni kurs banke Intesa: 121.336
  • Srednji kurs NBS: 118.9569

 

                                                                                                   

 


                                     RIM                           

 

 Rim, koji je vekovima bio prestonica najmoćnijeg carstva u evropskoj istoriji i mnogo duže duhovno središte katoličkog sveta, sedište grada-države Vatikana, posetioci često opisuju kao poseban i jedinstven. Italijani,takođe, za svoj glavni grad znaju da kažu da je svet za sebe. Trajanje od skoro tri hiljade godina odredilo je prirodu ovog grada, stvarajući celinu kakva se nigde drugde u svetu ne može nadi. Kao drevno mesto, krcato spomenicima, Rim je muzej na otvorenom. Ali, Rim je i moderan grad u usponu. Ta kombinacija vitalnosti i bogate istorije stvara jedinstven grad. Možda će posetiocu najbolje pomoći da sagleda Rim, ako obrati pažnju na odnos uvek ležernih Rimljana prema gradu. Za njih prošlost i sadašnjost igraju podjednaku ulogu u onome što čini Rim. Pun vibracija savremenog grada, uz pomoć nove tehnologije, arhitekture, umetnosti, mode i kulinarskog umeda, Rim neprestano privlači nove putnike. I ostaje popularan kao što je bio u vreme kada su ljudi sa svih strana Rimskog carstva hitali da vide njegov sjaj.

                              

VATIKAN - FORUM I KOLOSEUM – TIVOLI

Polasci: 24. septembar, 8. i 22. oktobar, 12.novembar 2017.


                                          4 dana/3 noćenja – avionom

PROGRAM PUTOVANJA:

Dan 1 Beograd – Rim

1. dan (nedelja) BEOGRAD – RIM Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Filip Travela u 05.00 sati. Poletanje za Rim u 06.55 sati (let JU 530). Dolazak na aerodrom ‘’Leonardo Da Vinči’’ pored Rima u 08.25 sati. Poludnevno panoramsko razgledanje grada: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, tvrđava svetog Anđela i Crkva svetog Petra, Via Veneto, Vila Borgeze, Trg Barberini, „Bocca della Verita“ Transfer do hotela, smeštaj. Popodne, nastavak obilaska grada pešice u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Povratak u hotel je individualan. Noćenje.

*Napomena: vreme poletanja iz Beograda za polazak 12. novembar je u 07.05 sati, dolazak u Rim je u 08.25 sati.

Dan 2 Rim

2. dan (ponedeljak) RIM Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Nekada središte političkog, religioznog i javnog života. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, “čudo” inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora. U mermeru isklesani reljefi trijumfalnih lukova ilustruju osvajačke pohode rimskih imperatora i širenje njihove vlasti i uticaja na teritoriju koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajući naziv “Caput Mundi” (Prestonica sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova; Kapitolinski brežuljak, nekadašnji rimski akropolj, simbol neprikosnovenog autoriteta antičkog Rima, za čiji je današnji izgled zaslužan Mikelanđelo. Noćenje.

Dan 3 Rim

3. dan (utorak) RIM Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu u trajanju od oko 3 sata. U okviru posete obilaze se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16 veka; zatim Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelanđelo Buonaroti temama iz Starog zaveta; sledi obilazak najveće crkve na svetu - Crkve svetog Petra. Slobodno posle podne. Noćenje.

Dan 4 Rim – Beograd

4. dan (sreda) RIM – BEOGRAD Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Tivoli i poseta kompleksu Vila d’ Este”. Vila se nalazi u gradiću Tivoliju koje je udaljen od Rima oko 30 km i zbog renesansnih ukrasa koji krase ovu Vilu i bašti koje je okružuju, uvrštena je na UNESCO-vu listu svetske baštine. U njoj je živeo kardinal Hipolit II d’Este, potomak slavne porodice Estense koji su vladali Ferarom i Modenom. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje..Transfer na aerodrom radi poletanje za Beograd u 20.50 sati (let JU 535). Dolazak u Beograd u 22.30 sati. *Napomena: vreme poletanja iz Rima za povratak 15. novembar je u 20.25 sati, dolazak u Beograd je u 22.00 sati.

 

POLAZAK

HOTEL

CENA PO OSOBI

DOPLATA ZA 1/1

24. SEPTEMBAR, 8. OKTOBAR

 

 

RAELI HOTELS

299 EUR

85 EUR

22. OKTOBAR

279 EUR

85 EUR

12. NOVEMBAR

229 EUR

60 EUR

 

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

-avionski prevoz na relaciji Beograd - Rim - Beograd (prevoznik Air Serbia),

-smeštaj u hotelu kategorije tri zvezdice u centru Rima u zoni Termini, tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama,

-transferi autobusom, od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma u Rimu,

-poludnevno panoramsko razgledanje grada,

-usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

-aerodromske takse (109 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u agenciji),

-fakultativni izleti i ulaznice,

-međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

-gradska taksa- za boravak u hotelu kategorije 3* plada se 4 evra, a u hotelu kategorije 4* plada se 6 eura po noći i

osobi – isključivo na recepciji hotela.

SMEŠTAJ:

Hoteli iz lanca Sebraeli (www.sebraeli.net) su kategorije 3* ili 4* i nalaze se u zoni stanice Termini, centralnoj gradskoj zoni. Sve sobe su sa telefonom, TV-om, klima uređajem i kupatilom. Doručak - kontinentalni (samoposluživanje). Hotel u kome će grupa boraviti biće poznat 5 dana pred put.

Organizator zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu. Cena: 45 evra. U cenu je uključena ulaznica i usluge lokalnog vodiča.

-Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Cena: 40 evra. U cenu su uključene usluge lokalnog vodiča i ulaznice za Forum i Koloseum.

-Poludnevni fakultativni izlet autobusom - Tivoli. Cena: 55 evra. Odlazak i povratak na izlet je autobusom.

-Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a pladanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju ovog izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE ’’RIM’’

Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.

Uz blagovremeni upit, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

- Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. - Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija u gotovini (40%), a ostatak čekovima do 5 jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. Ili 20. u mesecu). 3) Platnim karticama do 6 mesečnih rata bez kamate (Visa, Master, American Express od Banca IntesA).

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U agenciji je  moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača UNIQA.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJE:

- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja agencije, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2016 od 25.01.2016. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300050848 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

 

 

 

 

                                                                                            

 

Galerija