Majke Jevrosime 29, 11000 Beograd - Tel: (011) 33 73 183

  • srpski
  • engleski
  • ruski
  • Prodajni kurs banke Intesa: 124.1895
  • Srednji kurs NBS: 121.7544

2u1 LETOVANJE + PUTOVANJE

Kalambaka – Meteori - Lutraki – Atina

06.07.-17.07.2017
PROGRAM PUTOVANJA:

Dan 1 Beograd

Polazak iz Beograda u večernjim satima. Noćna vožnja kroz Srbiju I Makedoniju sa usputnim pauzama radi odmora.

Dan 2 Kalambaka – Meteori – Kalambaka

Ulazak u Grčku u ranim jutarnjim satima. Dolazak u prepodnevnim satima u živopisni gradić Kalambaka, koji se nalazi u podnožju Meteora (ukoliko bude mogućnosti, smeštaj grupe u hotel odmah po dolasku). Odlazak na Meteore koji predstavljaju skupinu pravoslavnih manastira. Sam naziv Meteori potiče od grčke reči „meteora“-lebdeće kamenje, tj. kamenje koje lebdi u raju. Nekada je bilo 20 manastira, a danas je ostalo samo 6 (4 muška i 2 ženska): Veliki Meteor ili Preobraženjski, Varlam, Rusanu, Sv. Nikola Anapauski, Sv. Stefan i Sv. Trojica. Meteori su pod zaštitom UNESCO-a.. Obilazak spomenika kulture od izuzetnog značaja (Veliki Meteori, Sveta Trojica, Varlam ...). Po završetku programa obilazak jedne od „fabrika ikona“ u podnožju Meteora. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 3 Kalambaka – Lutraki

Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka Peloponezu. Dolazak u hotel u popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

Dan 4 – 9 Lutraki

Boravak u hotelu na bazi noćenja sa doručkom.

Tokom boravka u Lutrakiju mogućnost celodnevnog fakultativnog izleta Argolida (Peloponez).

Obilazak Epidaurusa, koji je poznat kao mesto rodjenja Apolonovog sina, Asklepija tj. Eskulapa, boga medicine. Obilazak pozorišta iz 4.v.p.n.e., sa oko 14000 mesta, čuvenog po svojoj izuzetnoj akustičnosti (novčić ispušten u centar pozorista jasno se čuje kako pada i na vrhu amfiteatra, u poslednjem, 55. redu). Nastavak putovanja i dolazak u Nafplion, nekadašnju prestonicu Grčke. Pauza u ovom prelepom gradu na moru. Dolazak u Mikenu, koja je u drugom milenijumu p.n.e. bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije, te se i ceo taj period grčke istorije naziva “mikenskim”. Obilazak Atrejeve riznice (najprimitivniji i najstariji pokušaj izgradnje kupole na tlu Evrope) i ulazne kapija Mikene, Lavljih vrata (tako nazvana po dubokom reljefu koji predstavlja dve lavice). Celo arheološko nalazište Mikene je dobro očuvano tako da i danas ruševine "kiklopskih" zidina i palata izazivaju divljenje, naročito ako se ima na umu da su izgradjene hiljadu godina pre spomenika klasične Grčke.

 

Dan 10 Lutraki – Atina

Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka Atini. Po dolasku u Atinu panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Omonija (najstariji u Atini), Neoklasične zgrade Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej). Najveći atinski trg Sintagma sa neoklasičnom zgradom Novog Parlamenta (izvorno je služila kao Kraljevska Palata grčke monarhije do 1924.god., nakon opsežnog renoviranja, od 1936. pa nadalje zgrada Parlamenta). U predvorju se nalazi grob neznanog junaka koji čuvaju Evzoni (predsednička garda) u tradicionalnoj uniformi, ceremonijalna smena straže je svakog sata. Obilazak Olimpijskog stadiona, gde su 1896. godine održane prve moderne Olimpijske igre i Zevsovog hrama (kolosalna gradjevina počela je da se gradi u 5.veku p.n.e., nije završena sve do vladavine rimskog cara Hadrijana u 2.veku). Smeštaj grupe u hotel. U večernjim satima fakultativni odlazak na Grčko veče (u centru Atine, na Plaki u taverni „Neos Rigas“, večera sa pićem + muzičko-folkorni program). Povratak u hotel. Noćenje.

Dan 11 Atina

Doručak. Napuštanje hotela i odlazak na Akropolj i poseta remek dela iz zlatnog doba Atine: Propilei, hram boginje Atine, Erehteon i Partenon. Slobodno vreme za šoping i individualne aktivnosti. U kasnim popodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Grčku I Makedoniju sa usputnim pauzama radi odmora.

Dan 12 Atina- Beograd

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 319 EUR

FIRST MINUTE PONUDA: 10% POPUSTA - ZA UPLATE DO 01.05.2017

Doplata za jednokrevetnu sobu: 120€

Popust za decu do 12 godina: 20%

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, tv/dvd) prema programu putovanja;

-9 noćenja sa doručkom ( Kalambaka -1; Lutraki -7; Atina -1) u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama;

-Razgledanje Meteora i Atine i Akropolja;

-Stručnog vodiča tokom putovanja;

-Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-Medjunarodno zdravstveno osiguranje;

-Fakultativni izlet Argolida (Peloponez) - 35€ (sa ulaznicama za lokalitete Epidaurus i Mikenu);

 Napomena: za realizaciju fakultativnih izleta minimum je 30 osoba.

-Ulaznice za Akropolj - 12€ i Meteore 3€;

-Grčko veče - 25€;

-Individualne troškove.

 

INFORMACIJE O HOTELIMA:

Kalmbaka: Hotel „Famissi Eden“ 3* www.famissihotel.com

Lutraki: Hotel „Mitzithras“ 2+* www.mitzithras.gr

Atina: Hotel "Dorian Inn" 4* www.dorianinnhotel.com

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

- Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. - Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija u gotovini (40%), a ostatak čekovima do 5 jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. Ili 20. u mesecu). 3) Platnim karticama do 6 mesečnih rata bez kamate (Visa, Master, American Express od Banca Intesa).

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA:

-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Atlantic Travel & Service, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Organizator putovanja ima licencu OTP 325/2010 izdatu 18. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0122/2017 od 25.01.2017. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300056381 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

    

Organizator putovanja ima licencu OTP 325/2010 izdatu 18. februara 2010. godine od strane Ministarstva turizma Republike Srbije.

 

SUPERNOVA Travel

11000 Beograd, MajkeJevrosime 29,

T: 011/ 33-73-183 (5 linija) M: 065/8874 782 (065 TURISTA)

office@supernovatravel.rs

www.supernovatravel.rs // www.kopaonik.travel

 

Galerija